YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO

YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa juhlitaan vuosittain helmikuun ensimmäisellä viikolla. Vuositeemana vuonna 2023 on Edistänkö rauhaa?.


YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia.

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Suomessa Yhteisymmärrysviikkoa on vietetty vuodesta 2011 lähtien. Viikkoa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

Löydät tietoa kansainvälisestä viikosta (World Interfaith Harmony Week) täältä.

Jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa. Se voi olla tiedostettu tai tiedostamaton, jäsentynyt tai jäsentymätön, jonkin opin mukainen tai siitä eroava.

Uskonto- ja katsomusdialogi voidaan nähdä arkisena vuorovaikutuksena, johon jokainen voi ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Tapahtuman järjestämällä tai niihin osallistumalla avaat ovesi dialogille!

Vuoden 2023 YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa juhlitaan Suomessa teemalla Edistänkö rauhaa?.

Edistänkö rauhaa? –teeman avulla halutaan haastaa meistä jokainen pohtimaan omaa rooliamme rauhanrakentajina. Harva meistä osallistuu valtioiden välisiin rauhanneuvotteluihin, mutta jokainen meistä voi edistää rauhaa arjessamme. Onko oma toimintani rauhaa rakentavaa? Mikä minun roolini voi olla rauhan edistämisessä?

Rauha voidaan tulkita muutamallakin tavalla, kun puhutaan uskontojen ja katsomusten näkökulmasta rauhaan. Rauha voi olla sisäistä rauhaa, joka saavutetaan oman katsomuksen tai uskonnon avulla. Rauha voi olla uskontojen ja katsomusten välistä rauhaa: halua ja valmiutta käydä dialogia katsomus- ja uskontojohtajien tasolla. Halua yhteyteen ja keskusteluun. Rauha voi myös olla ruohonjuuritason toimintaa. Halua rinnakkaiselon sijasta yhteiseloon eli kohtaamista arjessa ja juhlassa, kaikki yhdessä. Tähän haluamme kannustaa ihan kaikkia.

Viikolla järjestetään kymmeniä tapahtumia ympäri Suomen. Pääset tutustumaan tapahtumiin esimerkiksi Yhteisymmärrysviikon Facebook -sivuston ja Instagramin kautta.

Jos haluat itse järjestää tapahtuman, katso vinkkejä viikon viettoon täältä.

Yhteisymmärrysviikon jälkeen palkitaan yhteisymmärrysteko.

Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi?

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma.

Ohjeet:
Lähetä kuva Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko #ActForInterfaithHarmony lyhyen kuvauksen ja perustelun kanssa.

Kohtaamisen tai teon tulee edistää rakentavaa uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua. Teko voi olla osa jonkun yhteisön toimintaa tai vaikka naapuruston, koululuokan tai kaveriporukan kesken Suomessa toteutunut yksittäinen tempaus, teemapäivä tai kohtaaminen helmikuun ensimmäisellä viikolla. Muistathan vielä tarkistaa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä, että saat jakaa heidän kuvansa verkossa.

#yhteisymmärrysteon hakee ja palkitsee Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry yhdessä Yhteisymmärrysviikon työryhmän kanssa.

Aiemmin tunnustuksen ovat voittaneet:

  • Vuosi 2020: Rauhankasvatusinstituutti & Reetta Huhtanen: Aatos ja Amine -dokumenttielokuva
  • Vuosi 2019: Suomen kristillinen ylioppilasliitto, uskontodialogikahvilat.
  • Vuosi 2018: Lieksan tukipiste ry ja Lieksan seurakunta, yhteisymmärrystapahtuma.
  • Vuosi 2016: Ville Mäkipelto, Mitä arvostan islamissa -videoblogi.