YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO

YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa juhlitaan vuosittain helmikuun ensimmäisellä viikolla. Vuositeemana vuonna 2022 on Dialogissa ympäristön kanssa – harmonisesti yhdessä.


YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia.

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Suomessa Yhteisymmärrysviikkoa on vietetty vuodesta 2011 lähtien. Viikkoa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

Löydät tietoa kansainvälisestä viikosta (World Interfaith Harmony Week) täältä.

Jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa. Se voi olla tiedostettu tai tiedostamaton, jäsentynyt tai jäsentymätön, jonkin opin mukainen tai siitä eroava.

Uskonto- ja katsomusdialogi voidaan nähdä arkisena vuorovaikutuksena, johon jokainen voi ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Tapahtuman järjestämällä tai niihin osallistumalla avaat ovesi dialogille!

Vuoden 2022 teema on ”Dialogissa ympäristön kanssa – harmonisesti yhdessä”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.

”Dialogissa ympäristön kanssa – harmonisesti yhdessä” teema muistuttaa meitä siitä, että luontoympäristö tarvitsee meidän kaikkien yhteistyötä. Lisäksi halutaan kiinnittää huomio lähiympäristömme moninaisuuteen. Me jokainen luomme ja tuemme dialogia arkipäiväisissä kohtaamisissa. Tunnenko ja tunnistanko lähiympäristöni moninaisuuden? Teeman avulla halutaan nostaa esiin siis myös esim. kaupunginosatoimijat ja arkiset kohtaamiset:  keskustelu- ja dialogitaidot arjessa.

Dialogissa ei ole kyse vastapuolen voittamisesta tai oikeassa olemisesta. Dialogi on kunnioittavaa vuoropuhelua ja dialogitaitojamme kehittämällä vähennämme vihapuhetta ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.

 

Viikolla järjestetään kymmeniä tapahtumia ympäri Suomen. Pääset tutustumaan tapahtumiin esimerkiksi Yhteisymmärrysviikon Facebook -sivuston kautta.

Katso koonti viikon tapahtumista täältä.

Jos haluat itse järjestää tapahtuman, katso vinkkejä viikon viettoon täältä.

Yhteisymmärrysviikon jälkeen palkitaan yhteisymmärrysteko.

Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi?

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma.

Ohjeet:
Lähetä kuva Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko #ActForInterfaithHarmony lyhyen kuvauksen ja perustelun kanssa.

Kohtaamisen tai teon tulee edistää rakentavaa uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua. Teko voi olla osa jonkun yhteisön toimintaa tai vaikka naapuruston, koululuokan tai kaveriporukan kesken Suomessa toteutunut yksittäinen tempaus, teemapäivä tai kohtaaminen helmikuun ensimmäisellä viikolla. Muistathan vielä tarkistaa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä, että saat jakaa heidän kuvansa verkossa.

#yhteisymmärrysteon hakee ja palkitsee Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry yhdessä Yhteisymmärrysviikon työryhmän kanssa.

Aiemmin tunnustuksen ovat voittaneet:

  • Vuosi 2020: Rauhankasvatusinstituutti & Reetta Huhtanen: Aatos ja Amine -dokumenttielokuva
  • Vuosi 2019: Suomen kristillinen ylioppilasliitto, uskontodialogikahvilat.
  • Vuosi 2018: Lieksan tukipiste ry ja Lieksan seurakunta, yhteisymmärrystapahtuma.
  • Vuosi 2016: Ville Mäkipelto, Mitä arvostan islamissa -videoblogi.

Päivitämme sivua!