Interreligös harmonivecka

FN:s interreligiösa harmonivecka firas varje år den första veckan i februari. Temat för år 2022 är “I dialog med omvärlden – tillsammans i harmoni”


Vad är den interreligiösa harmoniveckan?

Förenta Nationerna beslöt i oktober 2010 att en interreligiös harmonivecka årligen ordnas den första veckan i februari.

Under FN:s internationella interreligiösa harmonivecka (World Interfaith Harmony Week) ordnas evenemang som främjar dialog mellan olika religioner och åskådningar.

 I Finland har den interreligiösa harmoniveckan firats sedan år 2011. Veckan koordineras av Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.  Mera information om den interreligiösa harmoniveckan hittar du här.


Vad är den interreligiösa harmoniveckan?

Varje människa har en egen världssyn. Den kan vara religiös eller irreligiös, medveten eller icke- medveten. I vardagliga möten borde alla ha möjlighet att föra respektfulla samtal om åskådningsfrågor. Målet för veckan är att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning.

Religiös läskunnighet behövs i ett mångkulturellt samhälle för att bygga samförstånd mellan personer med olika åskådning. I dialog är det möjligt att finna en gemensam värdegrund och ett allmänmänskligt synsätt. Det här kan möjliggöra samarbete för att främja fred, rättvisa och jämlikhet och att skydda miljön.


Årets tema

Temat för år 2022 är “I dialog med omvärlden – tillsammans i harmoni”.

Hur väl känner jag min närmiljö och hur medveten är jag om mångfalden i den? Med temat vill man uppmärksamma både naturen och människorna i närmiljön. Man vill till exempel lyfta fram dialog mellan olika aktörer i olika stadsdelar.

I en dialog är det inte fråga om att vinna över motparten eller ha rätt. Dialog är ett respektfullt samtal och genom att utveckla våra dialogfärdigheter minskar vi hatprat och polarisering i samhället.

Under veckan ordnas det tiotals olika evenemang runt om i Finland. Genom att ordna eller delta i evenemang öppnar du dörren till dialog!