Kaikki materiaalit

Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville

Uusi opas nuorten kanssa työskenteleville - tulossa maaliskuussa!

Opas julkaistaan 15.3.2021 tällä sivulla.

Hankkeessa tuotettava opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Opasta ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa kasvatustieteen ja nuorisotutkimuksen akateemiset asiantuntijat yhdessä nuorten kanssa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden Saija Benjaminin ja Katja Vallinkosken, Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötahoina toimivat nuoristyön ja nuorisopsykiatrian erityisasiantuntijat sekä 13-20 –vuotiaat nuoret.