Dialogikasvatuksen kentällä tapahtuu! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on kansallinen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen foorumi, joka toimii koordinaattorina ja asiantuntijatahona useissa dialogisuuden teemoja edistävissä hankkeissa. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin!

Käynnissä olevat hankkeet

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke (2019-2020) tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristö-kasvatuksessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Hankkeessa tuotetaan kasvattajan opas sekä järjestetään taltioitava seminaari.

Juhlakalenterin pedagoginen syventäminen

Hankkeessa päivitetään verkkopalvelu www.juhlakalenteri.fi / www.festkalender.fi sisältämään pedagogisisia sovelluksia.

Huolena ekstremistinen orientaatio: opas nuorten kanssa työskenteleville

Hankkeessa tuotettava opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Kompassi juhlaperinteisiin

Hankkeessa tuotetaan kouluille kompassi-työkalu juhlaperinteiden käsittelyä varten.

Moninainen laulukirja päiväkodeille ja kouluille

Hankkeessa tuotetaan moninaisuuden huomioiva laulukirja sekä laulutapahtumia.

Arvo- ja katsomus-orientoituneen disinformaation ehkäisy

Hankkeessa tuotetaan videosarja ja pedagoginen aineisto, jotka tukevat nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä.

Kumppanina hankkeissa

Sisältöä tulossa!

Onko sinulla loistava hankeidea?

Sisältöä tulossa.

Päättyneet hankkeet

Sisältöä tulossa

Sisältöä tulossa

Sisältöä tulossa