Dialogikasvatuksen kentällä tapahtuu! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on kansallinen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen foorumi, joka toimii koordinaattorina ja asiantuntijatahona useissa dialogisuuden teemoja edistävissä hankkeissa. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin!

Käynnissä olevat hankkeet

Arvo- ja katsomus-orientoituneen disinformaation ehkäisy

Hankkeessa tuotetaan videosarja ja pedagoginen aineisto, jotka tukevat nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristö-kasvatuksessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Hankkeessa tuotetaan kasvattajan opas sekä järjestetään taltioitava seminaari.

Huolena radikalisoituminen: opas nuorten kanssa työskenteleville

Hankkeessa tuotettava opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Dialogitaitajat -kampanja kouluille ja varhaiskasvatukseen

Dialogitaitajat -kampanja kouluille ja varhaiskasvatukseen auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia.

Moninainen laulukirja päiväkodeille ja kouluille

Hankkeessa tuotetaan moninaisuuden huomioiva laulukirja sekä laulutapahtumia.

Kumppanina hankkeissa

Sisältöä tulossa!

Päättyneet hankkeet

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke (2019-2020) tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.

Juhlakalenterin pedagoginen syventäminen

Hankkeessa päivitetään verkkopalvelu www.juhlakalenteri.fi / www.festkalender.fi sisältämään pedagogisia sovelluksia.

Kompassi juhlaperinteisiin

Hankkeessa tuotetaan kouluille kompassi-työkalu juhlaperinteiden käsittelyä varten.