Dialogikasvatuksen kentällä tapahtuu! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on kansallinen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen foorumi, joka toimii koordinaattorina ja asiantuntijatahona useissa dialogisuuden teemoja edistävissä hankkeissa. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin!

Käynnissä olevat hankkeet

Arvo- ja katsomus-orientoituneen disinformaation ehkäisy

Hankkeessa tuotetaan videosarja ja pedagoginen aineisto, jotka tukevat nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristö-kasvatuksessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Hankkeessa tuotetaan kasvattajan opas sekä järjestetään taltioitava seminaari.

Huolena radikalisoituminen: opas nuorten kanssa työskenteleville

Hankkeessa tuotettava opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Kompassi juhlaperinteisiin

Hankkeessa tuotetaan kouluille kompassi-työkalu juhlaperinteiden käsittelyä varten.

Moninainen laulukirja päiväkodeille ja kouluille

Hankkeessa tuotetaan moninaisuuden huomioiva laulukirja sekä laulutapahtumia.

Kumppanina hankkeissa

Sisältöä tulossa!

Päättyneet hankkeet

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke (2019-2020) tuottaa tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.

Juhlakalenterin pedagoginen syventäminen

Hankkeessa päivitetään verkkopalvelu www.juhlakalenteri.fi / www.festkalender.fi sisältämään pedagogisia sovelluksia.