Hankkeessa tuotettu aineisto tukee nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä. Hankkeessa tuotetaan videosarja jonka kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret sekä toisella asteella opiskelevat nuoret. Videosarjaan liittyy pedagoginen aineisto, joka mahdollistaa videoiden käytön osana opetusta.

Hankkeen tuloksena syntyvän materiaalin avulla annetaan tietoa, välitetään tunnekokemuksia sekä annetaan työkaluja mediaympäristössä liikkumiseen turvallisella tavalla. Nuoret tarvitsevat tukea pystyäkseen toimimaan mediaympäristöissä turvallisesti, sillä eri medioissa leviävän disinformaation avulla aiheutetaan mm. epäluuloa demokraattisia prosesseja kohtaan, syvennetään yhteiskunnallista polarisaatiota sekä vahvistetaan väkivaltaistuneita asenteita. Usein disinformaatio liittyy tematiikkaan, joka koskee arvoja, katsomuksia ja uskontoja. Nämä teemat vaativat erityistä huomiota mediakasvatuksen näkökulmasta.

Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisia mediakasvatuslinjauksia.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteuttaa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kasvatustyöryhmä.

Hankkeen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Yhteystiedot: Kasvatustyöryhmän puheenjohtaja Anuleena Kimanen, etunimi.sukunimi@gmail.com / Toiminnanjohtaja Marja Laine, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi