Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n tuottamat kasvatusmateriaalit löydät Dialogikasvatus -portaalista!

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi  –  SUOMI 100

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi –teoksen keskiössä  on moniuskontoisen Suomen ja uskonnonvapauden kehittyminen sekä eri uskontokuntien ja katsomusten välinen vuorovaikutus.

Artikkeleissa kartoitetaan maamme uskonnollista ja katsomuksellista historiaa pääpainon ollessa viimeisen sadan vuoden tapahtumissa.

”Kyseessä on ehkä yksi vuoden tärkeimpiä kirjoja. Sen soisi olla ehdolla vaikka Tieto-Finlandian saajaksi”, toteaa toimittaja Olli Seppälä. (Kotimaa-lehti 4.5.2017)

Artikkelikokoelma julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Teosta voidaan käyttää oppikirjana lukioista aina yliopistotasolle saakka.

Artikkeleiden kirjoittajiksi saatiin eturivin asiantuntijoita, jotka pääsääntöisesti kirjoittivat omasta katsomuksestaan. Kirjan ovat toimittaneet Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sohlberg.

Kirjahankkeen toteutti Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin Donner-instituutin kanssa.

Julkaisu maksuttomana e-kirjana löytyy täältä.
Artikkelikokoelma julkaistiin seminaarissa 2.helmikuuta 2017. Ks. seminaarin ohjelma: https://www.kulttuurifoorumi.fi/14-monien-uskontojen-ja-katsomusten-suomi-seminaari-2.-helmikuuta

Imaamit Suomessa – Imaamikoulutusselvitys 2013

Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina 2012 – 2013 koulutustarveselvityksen, jossa kartoitettiin Suomessa tällä hetkellä toimivien imaamien koulutusta ja kouluttautumistarpeita. Selvitys toteutettiin Anna Lindh -säätiön tuella ja yhteistyössä Suomen Muslimiliiton ja Visiofoorumin kanssa. Kirja sisältää englanninkielisen tiivistelmän.

Julkaisun on toimittanut Riitta Latvio, Satu Mustonen ja Ilari Rantakari. Julkaisua voi tilata FOKUS ryn toimistolta: info@kulttuurifoorumi.fi 

Lataa julkaisu tästä

Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen

Mitä tarkoitetaan uskontodialogilla? Mitä haasteita opettajalla on monikulttuurisessa koulussa? Kuinka opettaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta?

Kirja Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen antaa valmiuksia ohjata keskenään hyvin erilaisia nuoria maailmankatsomusten ymmärtämiseen kouluissa, järjestöissä jauskonnollisissa yhteisöissä.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan uskontodialogin käsitettä. Toisessa osassa valotetaan etupäässä monikulttuurista koulumaailmaa eri uskonnot huomioiden. Artikkeleiden kirjoittajat, lähemmäs toistakymmentä asiantuntijakirjoittajaa, edustavat niin toiminnan, tutkimuksen kuin hallinnon ja suunnittelun näkökulmia. Kirjan kolmannesta osasta löytyy ohjeistuksia vuoropuheluun ja yhteistyöhön sekä esitellään muutama käytännön harjoitus, jota voi toteuttaa nuorten kanssa.

Julkaisun on toimittanut Heidi Rautionmaa ja taittanut Raisa Suuronen.
Julkaisua voi tilata toimistosta: info@kulttuurifoorumi.fi. Se on saatavilla myös Helka-kirjastoissa.

Lisäksi on mahdollista tilata kouluvierailu aiheesta, tunnin tarkempi sisältö räätälöidään tilaajan kanssa yhdessä.

Kirja-arvio Synsygus 1/12 -lehdessä

Muu maa mansikka

FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry järjestämän naisten monikulttuurisen kirjoittajakurssin tarinat on koottu julkaisuksi Alfred Kordelinin rahaston tuella. Sinun tarinasi -ryhmässä kirjoitettiin kirjailija Riikka Juvosen opastuksella osallistujien omaan elämänkaareen ja merkittäviin elämänvaiheisiin liittyviä kertomuksia.

Julkaisun on toimittanut ja taittanut Satu Mustonen. Kannen kuvitukset ovat Riikka Juvosen.
Julkaisua voi tilata ilmaiseksi FOKUS ryn toimistolta: info@kulttuurifoorumi.fi 

Tarinakokoelmasta sanottua:”Kiitos hienosta kirjasta – luin ensimmäisen luvun siltä istumalta, kun posti toi kirjan.” ”On todella tärkeää että oppisimme tuntemaan kanssaihmisiämme eri puolilta maailmaa. Ehkä ymmärrys tekisi maailmastamme suvaitsevamman.” ”Teksit olivat elämän makuisia, aitoja ja koukuttivat lukemaan!” 

Taistelu kulttuurista – Kristillisen Kulttuuriliiton historiateos

Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Jaakko Rusaman tekemä tutkimus kuvaa suomalaista kristillistä kulttuuritoimintaa toisen maailmansodan jälkeen. Virallisia ja epävirallisia toimikuntia sekä yksityisiä henkilöitä on ollut mukana paljon. Vuonna 1947 perustettu Kristillinen kulttuuriliitto (KKL) on itsenäisenä kansalaisjärjestönä ollut näiden toimijoiden joukossa aktiivinen vaikuttaja ja monipuolisen kohtaamisen edistäjä. KKL:n kulttuuritoiminta on luonut erilaisia avoimia tapoja vuoropuhelulle tieteen ja maailmankatsomusten kesken. Toimintaan on kuulunut myös kulttuurin eri osa-alueiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tutkimuksessa käydään läpi vuosikymmenien aikana esiin nostettuja teemoja aina joitain yksittäisiä tapahtumia myöten. Kristillisen kulttuuritoiminnan sisällön pohtimiseen ja toiminnan suunnitteluun tutkimus tarjoaa runsaasti aineksia.

Lainaus historiateoksesta: ”Kristillinen kulttuuriliitto perustettiin syksyllä 1947. Kutsu uuden kristillisen järjestön perustavaan kokoukseen julkaistiin monissa sanomalehdissä 14.10.1947. Siinä todettiin: Tieteissä tapahtunut mullistus on osoittanut, ettei maailmankatsomusta voida perustaa yksinomaan tieteeseen, poliittiset ideologiat eivät enää kykene antamaan ihmisille heidän kaipaamaansa elämänsisällystä ja estetisoivat elämänkäsitykset ovat osoittautuneet elävälle elämälle liian vieraiksi. Näin on ihmisten mieliin syntynyt tyhjiö, joka tekee kaiken henkisen pyrkimyksen ja kulttuuritoiminnan hapuilevaksi. Muiden maailmankatsomusten pettäessä on käynyt yhä selvemmäksi, että kristinusko tarjoaa ainoan kestävän pohjan, jonka varassa henkiset arvot voivat jälleen tulla ihmisille eläviksi. Tämä pitää paikkansa erityisesti Suomessa, jossa kansallinen sivistys on enemmän kuin monessa maassa rakentunut kristinuskon pohjalle.”

Teos on saatavilla Helka-kirjastoista.