Kaikki materiaalit

Dialogin aakkoset

Dialogin aakkoset on materiaali dialogitaitojen vahvistamiseen ilman ikärajaa!

Dialogin aakkoset on materiaali dialogitaitojen vahvistamiseen kaikenikäisille. Materiaali on tuotettu Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa (2019-2020). Se on toteutettu yhteistyössä Värinauttien kanssa. Dialogin aakkosten tekstit ja käsikirjoituksen on laatinut Niina Putkonen KUPERA-hankkeesta. Kuvat ovat Värinauttien Anni Pöyhösen käsialaa ja kuvien taiton on tehnyt Mona Paalanen Värinauteista.

KUPERA-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettu Dialogin aakkoset jatkaa Värinauteille tuttua aakkosjulisteiden perinnettä. Julisteen teema on tärkeä, sillä se korostaa vuorovaikutuksen ja ihmisten kohtaamisen tärkeyttä.

Tutustu Värinautteihin!

Värinautit on värikäs ja monipuolinen kahden luokanopettajan Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen perustama työryhmä. Paalanen ja Pöyhönen ovat vuodesta 2010 tehneet erilaisia työtehtäviä Värinautteina suomalaisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen kentällä.

Värinautit tunnetaan leikkisästä otteestaan, värikkäistä kuvistaan, monipuolisista monisteistaan, oppiainerajat ylittävistä opettajanoppaistaan, jokavuotisesta joulukalenteristaan, Kun yö värittää -taidenäyttelystään ja vuosista Hippaloiden juontajina. Viime vuosien aikana Värinautit ovat keskittyneet monialaisen, monipuolisen ja osallistavan oppimateriaalin luomiseen. Materiaali soveltuu eri ikäisille lapsille ja sopii käyttöön kotona, koulussa ja kerhoissa. Värinauttien maailmaan tutustutaan Pöyhösen piirtämien kuvien ja Paalasen kirjoittamien tarinoiden avulla. Yhdessä Paalanen ja Pöyhönen suunnittelevat nettisivuilleen kaikille ilmaisia oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, monisteita ja julisteita.

Julkaisija: Helsingin yliopisto / Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke

Tulosta itsellesi Dialogin aakkoset!