Tuki- ja taustamateriaalia kodeille

Lapsi ja hänen perheensä ovat paljon muutakin kuin heidän kulttuurinen tai katsomuksellinen taustansa. Kulttuuri- ja katsomusdialogissa jokainen kohdataan yksilönä. Dialogissa ei tehdä oletuksia tai pohjata kohtaamista johonkin kulttuuriin tai katsomukseen liitettyihin stereotypioihin.

Lasten ja nuorten kotikielet sekä perhetaustassa vaikuttavat kulttuurit, uskonnot ja katsomukset näkyvät käytännön kasvatustyön tasolla ryhmissä ja luokissa. Kasvattajien avoin ja myönteinen suhtautuminen perheiden moninaisuuteen antaa hyvän perustan lasten identiteettien rakentumiselle, oppimiselle sekä toimivalle ja luottamukselliselle yhteistyölle vanhempien kanssa. Vain keskinäisen kunnioituksen pohjalle rakennettu kasvatus voi olla aidosti kieli- ja kulttuuritietoista.

 

Lähde: Katsomusdialogin kysymyksiä varhaiskasvatuksessa

Jokaisen lapsen kulttuuri-identiteetti on omanlaisensa ja jokaisen lapsen kulttuuri-identiteetti tarvitsee tukea kehittyäkseen tasapainoiseksi. Se, että lapsi kasvaa useamman katsomuksen kodissa, ei tarkoita että lapsella olisi kaksi erillistä kulttuuri-identiteettiä. Lapsi ottaa omakseen molemman katsomukset ja rakentaa niiden rakennuspalikoista oman identiteettinsä. Aikuisella on vastuu antaa lapselle häntä kannustavia, uteliaisuuteen ohjaavia, positiivisia kokemuksia. Kulttuuri-identiteettiä tukemalla lapsen minäkuva jäsentyy ja saa positiivisen yleisvireen. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on tuottanut yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa oppaan kodeille, joissa on eri katsomuksia.

Voit tutustua oppaaseen suomeksi ja englanniksi täällä.