#YHTEISYMMÄRRYSTEKO

YK:n yhteisymmärrysviikon viettoon osallistuminen on hieno tapa rakentaa dialogitaitoista maailmaa. Helmikuun 1. viikon aikana järjestettävällä yhteisymmärrysviikolla nostetaan esiin dialogitaitoja ja -tapahtumia, mutta yhteisymmärrystekoja tehdään ympäri vuoden. Tule mukaan omalla teollasi!

Tehkää luokkanne tai lapsiryhmänne kanssa #yhteisymmärrysteko! Palkitsemme parhaan #yhteisymmärrysteon helmikuun 1. viikolla.

Esimerkkejä #yhteisymmärrysteoista

  • Teimme Dialogitaitajien dialogisen työskentelytehtävän
  • Järjestimme asiantuntijavierailun
  • Teimme virtuaalivierailun
  • Teimme luokkamme kanssa lähivierailun
  • Järjestimme koko päiväkodin yhteisen teemapäivän
  • Kutsuimme huoltajat koko koulun yhteiseen kulttuuripäivään
  • Tutustuimme henkilöstön kanssa Dialogitaitajien tuki- ja taustamateriaaleihin
  • Lisää vinkkejä löytyy myös esimerkiksi yhteisymmärrysviikon sivuilta

Mitä muita yhteisymmärrystä edistäviä tekoja keksitte? Lähettäkää tekonne meille myös muille vinkattavaksi!

Teon ei tarvitse tapahtua helmikuun 1. viikon yhteisymmärrysviikolla, vaan voitte osallistua kampanjaan teille sopivana ajankohtana. Keräämme tekoja ympäri vuoden!

1. Tehkää yhteisymmärrystä edistävä teko.

2. Lähettäkää meille kuva-, video, ääni- tai tekstitiedosto tuotoksestanne lyhyen selostuksen kera osoitteeseen toimisto(at)kulttuurifoorumi.fi. Kertokaa viestissä myös ketkä teon ovat tehneet ja saako tuotoksen, tekijät ja selostuksen julkaista Dialogitaitajien sivuilla ja muilla kanavilla. Huomoittehan, että viestin ja selostuksen ei tarvitse olla pitkä. Tärkeintä on, että osallistutte!

3. Tulostakaa ja ripustakaa #yhteisymmärrysteko -diplomi. Lähetettyänne tekonne, saatte paluuviestillä tulostettavan #yhteisymmärrysteko -diplomin. Voitte ripustaa diplomin esimerkiksi seinälle.

4. Seuratkaa muita #yhteisymmärrystekoja ja inspiroitukaa! Keräämme tekoja tälle sivulle sekä jaamme niitä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Yhteisymmärrysviikon somekanavilla.

YK:n yhteisymmärrysviikko

YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Yhteisymmärrysviikkoa vietetään vuosittain helmikuun 1. viikolla.

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa kaikkia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa.

Vuoden 2022 teema on Dialogissa ympäristön kanssa. Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.

Lue lisää yhteisymmärrysviikosta viikon verkkosivuilta.


Helmikuun 1. viikon aikana järjestettävällä yhteisymmärrysviikolla nostetaan esiin #yhteisymmärrystekoja, mutta tekoja tehdään ympäri vuoden. Tule mukaan omalla teollasi! Kurkkaa alta muiden lähettämiä tekoja ja lähetä omasi yläpuolelta löytyvien ohjeiden avulla!

Yhteisymmärrystekoja