KOULUTUKSET

Haluatko pedagogisia vinkkejä
työsi tueksi? Tule mukaan
maksuttomiin koulutuksiimme! Syksyllä 2021 koulutamme teemalla Mystinen luonto.

Mystinen luonto – ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen avulla

Verkkokoulutukset

  • To 23.9. 2021 klo 12.30-16.00
  • Ti 5.10. 2021 klo 12.30-16.00
  • Ti 19.10. 2021 klo 12.30-16.00

Teemat: Koulutuksessa tarkastellaan myyttien ja kuvataiteen mahdollisuuksia transformatiivisen ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Oppijan henkilökohtaisen katsomuksellisen ulottuvuuden sekä elämänhistorian huomioiminen on välttämätöntä kestävän ajattelun ja kehityksen rakentamisessa, mutta pedagogisesti tämä on usein haastavaa. Koulutuksessa pohditaan, miten myyttiset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta ja luovaa ajattelua sekä tarkastella omaa luontosuhdetta erilaisista näkökulmista käsin. Myytit tarjoavat myös malleja dialogiin luonnon kanssa. Kuvataiteen lähestymistavat mahdollistavat oman luontosuhteen kokemuksellisen tutkimisen.

Koulutuksessa opitaan tapoja hyödyntää kännykkäkameraa lähiympäristön havainnoinnissa.

Koulutuksessa hyödynnetyt työtavat ja materiaalit on suunniteltu käytännönläheisiksi ja helposti käyttöön otettaviksi. Maksuttomia materiaaleja on helppo soveltaa katsomus- ja ympäristökasvatuksessa eri ikäisten oppijoiden kanssa niin varhaiskasvatuksessa kuin eri kouluasteilla.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Raili Keränen-Pantsu, kouluttaja ja väitöskirjatutkija, Uskonnonopetus.fi sekä Ollipekka Kangas, kuvataiteen yliopisto-opettaja, kuvataiteilijaTaM, KM, Turun yliopisto.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta!

Koulutus järjestetään yhteistyössä Uskonnonopetus.fi:n, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kuvataideopettajat KUVIS ry:n ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kanssa.