Kaikki materiaalit

Tähtijengi 3-4

Tähtijengi 3-4 on suomen kielen harjoituskirja, joka on suunnattu 3.-4.-luokkalaisille.

Lataa materiaali

Tähtijengin toinen kirja sisältää tehtäviä sanatasolta kokonaisiin teksteihin. Kirjan harjoituksissa painottuvat erityisesti tekstilajien lukutaidon ja ymmärtävän lukemisen harjoittelu ja tekstintuottamisen taidot. Kielioppiasioista keskiössä ovat sanaluokkien tunnistaminen, verbin ja nominin taivutus sekä astevaihtelu. Kuten kaikissa Tähtijengi-kirjoissa, tässäkin osassa painotetaan myös sanastoa. Teemoina kirjassa ovat Kaikkien koulu, Arki ja juhla sekä Meidän Suomi. Kielitaidon mukaan eriytetyt sivut ovat merkitty kuu-symboleilla siten, että puolikuu on helpotettu ja täysikuu haastava versio.

Voit ladata koko kirjan yhtenä PDF-tiedostona tai tulostaa harjoituksia tehtävätyypeittäin.