YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO INFO

YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia.

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Suomessa Yhteisymmärrysviikkoa on vietetty vuodesta 2011 lähtien. Viikkoa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

Lue viikon 2021 tiedote TÄÄLTÄ ja koonti viikon tapahtumista TÄÄLTÄ

Lisätietoja: info@kulttuurifoorumi.fi

Jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa. Se voi olla tiedostettu tai tiedostamaton, jäsentynyt tai jäsentymätön, jonkin opin mukainen tai siitä eroava.

Uskonto- ja katsomusdialogi voidaan nähdä arkisena vuorovaikutuksena, johon jokainen voi ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Tapahtuman järjestämällä tai niihin osallistumalla avaat ovesi dialogille!

Vuoden 2021 teema on ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.

”Dialogissa ympäristön kanssa” teema muistuttaa meitä siitä, että luontoympäristö tarvitsee meidän kaikkien yhteistyötä. Lisäksi halutaan kiinnittää huomio lähiympäristömme moninaisuuteen. Me jokainen luomme ja tuemme dialogia arkipäiväisissä kohtaamisissa. Tunnenko ja tunnistanko lähiympäristöni moninaisuuden? Teeman avulla halutaan nostaa esiin siis myös esim. kaupunginosatoimijat ja arkiset kohtaamiset:  keskustelu- ja dialogitaidot arjessa.

Dialogissa ei ole kyse vastapuolen voittamisesta tai oikeassa olemisesta. Dialogi on kunnioittavaa vuoropuhelua ja dialogitaitojamme kehittämällä vähennämme vihapuhetta ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina.

 

YK.n uskontojen ja katsomusten viikon avaa vuonna 2021 presidentti Tarja Halosen yhteisymmärrysviikon julistus. Pääset katsomaan julistuksen täältä.

Viikolla järjestetään kymmeniä tapahtumia ympäri Suomen. Pääset tutustumaan tapahtumiin esimerkiksi Yhteisymmärrysviikon Facebook -sivuston kautta. Voit tutustua tapahtumiin myös TÄMÄN koonnin avulla.

Jos haluat itse järjestää tapahtuman, katso vinkkejä viikon viettoon täältä.

Yhteisymmärrysviikon jälkeen palkitaan yhteisymmärrysteko.

Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi?

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma.

Ohjeet:
Lähetä kuva Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko #ActForInterfaithHarmony lyhyen kuvauksen ja perustelun kanssa.

Kohtaamisen tai teon tulee edistää rakentavaa uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua. Teko voi olla osa jonkun yhteisön toimintaa tai vaikka naapuruston, koululuokan tai kaveriporukan kesken Suomessa toteutunut yksittäinen tempaus, teemapäivä tai kohtaaminen helmikuun ensimmäisellä viikolla. Muistathan vielä tarkistaa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä, että saat jakaa heidän kuvansa verkossa.

#yhteisymmärrysteon hakee ja palkitsee Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry yhdessä Yhteisymmärrysviikon työryhmän kanssa.

Aiemmin tunnustuksen ovat voittaneet:
Vuosi 2019: Suomen kristillinen ylioppilasliitto, uskontodialogikahvilat.
Vuosi 2018: Lieksan tukipiste ry ja Lieksan seurakunta, yhteisymmärrystapahtuma.
Vuosi 2016: Ville Mäkipelto, Mitä arvostan islamissa -videoblogi.

Osana yhteisymmärrysviikon 2020 teemaa #puhudialogia Kirkkohallitus, Helsingin yliopisto ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry tuottivat Kodin eri katsomukset -esitteen tueksi perheille, joissa vanhemmat edustavat eri katsomuksia. Esitteessä kerrotaan millaisia seikkoja perheissä kannattaa nostaa esiin esimerkiksi ennen yhteisen lapsen syntymää, jotta erilaisten katsomusten ja uskontojen yhteiselo todella tuntuisi rikkaudelta.

”Kun kaksi erilaista katsomustaustaista aikuista perustaa perheen, tiukat uskontoa ympäröivät raja-aidat on aukaistava ja perheen on rakennettava ympärilleen omat arvonsa, perinteensä ja norminsa. Perheen yhteiseen – vaikkakin moninaiseen – tapa- ja traditiokulttuuriin kasvaminen lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja koko perheen hyvinvointia”, kirjoittaa Helsingin yliopiston tutkija Saija Benjamin.

Samalla hän kehottaa jokaista päivittämään asenteensa:
”Toisen katsomuksen suhteen on hyvä säilyttää utelias ja kyselevä mieli sen sijaan, että lukitsisi ajatuksensa omien uskomusten varaan. Omakaan katsomus ei ole koskaan valmis vaan kehittyy jokaisella oman henkilökohtaisen kasvun myötä.”

Kodin eri katsomukset -esitettä voi jakaa esimerkiksi perhekerhoissa ja aluetapahtumissa yhteisymmärrysviikon aikana. Suomenkielisen esitteen voit tulostaa täältä ja englanninkielisen täältä.
Jos haluat tulostaa esitteen kirjasen muotoon, valitse tulostusasetuksista tulostus kahdelle puolelle sekä kääntö lyhyen sivun yli.

Kansainvälisen viikon logot löydät täältä.

Viikon banneri

Viikon banneri pystysuunnassa

Viikon banneri Instagram

Viikon juliste

Irtokuvia julisteesta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan:Päivitämme sivua!

Olemme käytettävissä asiantuntijahaastatteluihin ja mikäli tarvitset lisätietoa!
Ota yhteyttä: Marja Laine / toiminnanjohtaja, Kulttuuri – ja uskontofoorumi Fokus ry
puh. 040 826 7777, info@kulttuurifoorumi.fi

Löydät viikon logot ”Lataa logo tai juliste”-palkista.

Lehdistötiedote 2020

YK:n Yhteisymmärrysviikkoa Suomessa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

Viikon suunnittelusta vastaa ohjausryhmä:
Sihteeri: toiminnanjohtaja Marja Laine, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

Puheenjohtaja: toimialajohtaja Marja Pentikäinen, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry

Jäsenet: Minna Saarnivaara, Nora Repo, Anuleena Kimanen, Katri Jussila (sijaisenaan kaudella 2020-2021 Sara Latvus), Elina Hellqvist (sijaisenaan kaudella 2020-2021 Timo-Matti Haapiainen), Melody Karvonen, Esa Ylikoski, Irma Peiponen, Raili Keränen-Pantsu, Ilkka Aura, Irma Rinne, Arto Kallioniemi, Kalervo Aromäki, Katri Kuusikallio, Annette Markkanen.

Haluaisitko tulla mukaan ohjausryhmän toimintaan? Ota yhteyttä: marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta viikon koordinoimiseen.