KOULUILLE JA PÄIVÄKODEILLE

Näiltä sivuilta löydät harjoituksia ja materiaaleja aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun, lukioon ja toiselle asteelle. Materiaalit ovat sovellettavissa useaan eri oppiaineeseen. Harjoitukset vahvistavat nykypäivän merkittäviä elämäntaitoja, kuten uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa sekä kulttuurista osaamista.Koulun ja katsomusyhteisöjen tehtävänä on lasten ja nuorten oman kulttuurisen ja katsomuksellisen itseymmärryksen vahvistaminen. Sen ohella on hyvä tarjota välineitä eri perinteiden tulkintaan sekä lisätä tietoisuutta eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja niiden sisäisestä moninaisuudesta. Kasvaakseen aidosti ymmärtämään uskontojen ja katsomusten kirjoa maailmassa sekä monikulttuurista yhteiskuntaa, erilaisten maailmankatsomusten tulee voida olla avoimesti esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Nuorille tulee myös antaa valmiuksia pohtia, tiedostaa ja tulkita katsomuksellista, uskonnollista  ja kulttuurista käyttäytymistä.

Vuoden 2021 yhteisymmärrysviikon teemana on ’Dialogissa ympäristön kanssa’. Oheisesta pdf-tiedostosta löydät vinkkejä ja materiaaleja päiväkoteihin ja kouluihin teemaan liittyen. Löydät dialogikasvatukseen sopivaa materiaalia myös materiaalipankkimme kautta.

Kasvatusmateriaalia varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen löydät täältä.

Tutustu Hösmärin päiväkodin yhteisymmärrysviikkoon täällä.

Julkaismme yhteisymmärrysviikolla 2021 uuden dialogivälineen varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Juhlakaruselli-materiaalin avulla tuet lapsen dialogitaitoja. Materiaali julkaistaan www.dialogikasvatus.fi portaalissa ja järjestämme etäkoulutuksen materiaalin käyttöönottamiseksi yhteisymmärrysviikon aikana.

Kasvatusmateriaalia alakouluun löydät täältä.

Kasvatusmateriaalia yläkouluun ja lukioon löydät täältä.

Päivänavaukset löydät täältä.

Voit printata yhteisymmärrysviikon julisteen päiväkotisi tai koulusi seinälle täältä!