KOULUILLE JA PÄIVÄKODEILLE

Näiltä sivuilta löydät harjoituksia ja materiaaleja aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun, lukioon ja toiselle asteelle. Materiaalit ovat sovellettavissa useaan eri oppiaineeseen. Harjoitukset vahvistavat nykypäivän merkittäviä elämäntaitoja, kuten uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa sekä kulttuurista osaamista.

Maaliskuussa 2021 käynnistyi FOKUS ry:n luotsaama Dialogitaitajat -kampanja varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille. Kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia. Kampanjan materiaalisivut julkaistaan syksyllä 2021.

Koulun ja katsomusyhteisöjen tehtävänä on lasten ja nuorten oman kulttuurisen ja katsomuksellisen itseymmärryksen vahvistaminen. Sen ohella on hyvä tarjota välineitä eri perinteiden tulkintaan sekä lisätä tietoisuutta eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja niiden sisäisestä moninaisuudesta. Kasvaakseen aidosti ymmärtämään uskontojen ja katsomusten kirjoa maailmassa sekä monikulttuurista yhteiskuntaa, erilaisten maailmankatsomusten tulee voida olla avoimesti esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Nuorille tulee myös antaa valmiuksia pohtia, tiedostaa ja tulkita katsomuksellista, uskonnollista  ja kulttuurista käyttäytymistä.

Vuoden 2021 yhteisymmärrysviikon teemana on ’Dialogissa ympäristön kanssa’. Oheisesta pdf-tiedostosta löydät vinkkejä ja materiaaleja päiväkoteihin ja kouluihin teemaan liittyen. Löydät dialogikasvatukseen sopivaa materiaalia myös materiaalipankkimme kautta.

Kasvatusmateriaalia varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen löydät täältä.

Tutustu Eestinmäen päiväkodin yhteisymmärrysviikon viettoon täällä.

Tutustu Hösmärin päiväkodin yhteisymmärrysviikkoon täällä.

Julkaisimme yhteisymmärrysviikolla 2021 uuden dialogivälineen varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Juhlakaruselli -materiaalin avulla tuet lapsen dialogitaitoja. Löydät Juhlakarusellin ja sen tammikuussa pidetyn koulutuksen videotallenteet täältä.

Kasvatusmateriaalia alakouluun löydät täältä.

Kasvatusmateriaalia yläkouluun ja lukioon löydät täältä.

Tutustu Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukion Maailman uskonnot -kurssin toteutukseen ja lukiolaisten kokemuksiin uskontodialogista täällä.

Päivänavaukset löydät täältä.

Voit printata yhteisymmärrysviikon julisteen päiväkotisi tai koulusi seinälle täältä!