TESTISIVU ALKAA (älä käytä yläpalkkeja)

Tavoitteet

  • Oppia ymmärtämään, että tulkitsemme asioita eri tavalla.   
  • Opetella purkamaan väärinymmärryksiä.   
  • Harjoitella muotoilemaan kysymyksiä siten, että ne eivät loukkaa keskustelukumppania. 

Kohderyhmä

Yli 12-vuotiaat

Tarvikkeet

Dialogikortteja: jokaiselle osallistujalle hups, auts, ja häh -kortit. 

Tienviitat: yksi tienviitta/ pienryhmä

Työskentely

Otetaan esille dialogikortit. Ohjaaja lukee alla olevat lauseet tai muutamia niistä yksitellen. Osallistujat nostavat kortin, joka parhaiten kuvaa lauseen herättämää reaktiota. Keskustellaan yhdessä kortin valinnasta ja perusteluista.

Lauseet

(Voit myös keksiä omia lauseita, jotka esimerkiksi yleistävät jotain oman paikkakuntasi tapoja.)

1. Jos Jumala rakastaa teitä, miksi hän koko ajan komentelee teitä?

2. Miksi kaikki uskovaiset ovat ahdasmielisiä?

3. Etkö tunne itseäsi alistetuksi, kun uskontosi määrää naiset tiettyyn rooliin?

4. Miksi pukeudut hassusti, haluatko erottua muista?

5. Eikö teistä ole tyhmää noudattaa kirjaa, jonka ovat kirjoittaneet sivistymättömät ihmiset kauan sitten?

6. Miksi te uskonnolliset ihmiset ajattelette, että tiedätte kaiken paremmin?

7. Mistä voit muka tietää, ettei Jumalaa ole?

Lauseiden uudelleenmuotoilu

Valitaan yhdessä yksi lauseista. Tarkastellaan lausetta tienviittojen avulla. Pohditaan, miten lauseen voisi muotoilla siten, että se ei sisällä vääriä oletuksia tai tarpeettomia yleistyksiä. Muotoillaan lause uudestaan yhdessä. 

Esimerkki

“ Etkö tunne itseäsi alistetuksi, kun uskontosi määrää naiset tiettyyn rooliin?”

Oletus: naiset ovat alistettuja uskonnossasi

Miten sanat ymmärretään? → mitä tarkoittaa ‘alistettu’? 

Esimerkki uudelleen muotoilusta, joka ei sisällä oletusta, että naiset ovat alistettuja: 

Millaisena koet naisen aseman yhteisössäsi?

Taitojen vahvistaminen

Siirrytään 2-3 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden lauseen ja muotoilee sen uudestaan. Esitellään uudet muotoilut koko ryhmälle.

Askel eteenpäin

Kun mallin käyttöä on harjoiteltu, sitä voidaan käyttää myös keskusteluissa annetuista teemoista tai lasten ja nuorten vapaissa keskusteluissa. Oppilailta voidaan kerätä heitä kiinnostavia keskusteluteemoja tai hyödyntää mallia oppitunnin teemaan sopivan keskustelun apuna. Näin luokkaan tai ryhmään rakennetaan dialogista kulttuuria: kaikesta voi keskustella ja jos tapahtuu törmäyksiä, ne voidaan mallin avulla selvittää. 

Lähde: Dialogitaitaja

TESTISIVU LOPPUU (älä käytä alapuolella olevia linkkejä)