TESTISIVU ALKAA (älä käytä yläpalkkeja)

Tavoitteet

  • Opitaan ymmärtämään, että tulkitsemme asioita eri tavalla.   
  • Opetellaan purkamaan väärinymmärryksiä.   
  • Harjoitellaan muotoilemaan kysymyksiä siten, että ne eivät loukkaa keskustelukumppania. 

Tarvikkeet

Dialogikortteja: jokaiselle osallistujalle hups, auts, ja häh -kortit. 

Tienviitat: yksi tienviitta/ pienryhmä

Työskentely

Otetaan esille dialogikortit. Ohjaaja lukee lauseet. Osallistujat nostavat kortin, joka parhaiten kuvaa lauseen herättäää reaktiota. Keskustellaan yhdessä kortin valinnasta ja perusteluista

Lauseet

(Voit myös keksiä omia lauseita, jotka esimerkiksi yleistävät jotain oman paikkakuntasi tapoja)

1. Jos Jumala rakastaa teitä, miksi hän koko ajan komentelee teitä?

2. Miksi kaikki kristityt vihaavat homoja?

3. Tunnetko koskaan itseäsi alistetuksi musliminaisena?

4. Miksi juutalaiset miehet pukeutuvat hassusti?

5. Eikö teistä ole tyhmää noudattaa kirjaa, jonka ovat kirjoittaneet sivistymättömät ihmiset kauan sitten?

6. Miksi te uskonnolliset ihmiset ajattelette, että tiedätte kaiken paremmin?

7. Eikö sinusta ole epäreilua, että muslimityttöjen pitää peittää hiukset?

8. Kun olet ateisti, mistä voit tietää, ettei Jumalaa ole?

Lauseiden uudelleenmuotoilu

Valitaan yhdessä yksi lauseista. Tarkastellaan lausetta tienviittojen avulla. Pohditaan, miten lauseen voisi muotoilla siten, että se ei sisällä vääriä oletuksia tai tarpeettomia yleistyksiä. Muotoillaan lause uudestaan yhdessä. 

Esimerkki

“ Tunnetko koskaan itseäsi alistetuksi musliminaisena? ”

Oletus: musliminaiset ovat alistettuja

Miten sanat ymmärretään? → mitä tarkoittaa ‘alistettu’? 

Esimerkki uudelleen muotoilusta, joka ei sisällä oletusta, että naiset ovat alistettuja: 

Millaisena koet naisen aseman muslimiyhteisössä?

Taitojen vahvistaminen

Siirrytään opettajan johdolla 2-3 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden lauseen ja muotoilee sen uudestaan. Vertaillaan uusia muotoiluja yhdessä koko ryhmän kanssa.

Askel eteenpäin

Kun malliin käyttöä on harjoiteltu, sitä voidaan käyttää myös keskusteluissa annetuista teemoista tai oppilaiden vapaissa keskusteluissa. Oppilailta voidaan kerätä heitä kiinnostavia keskusteluteemoja tai hyödyntää mallia oppitunnin teemaan sopivan keskustelun apuna. Näin luokkaan rakennetaan dialogista kulttuuria: kaikesta voi keskustella ja jos tapahtuu törmäyksiä, ne voidaan mallin avulla selvittää. 

Lähde: Dialogitaitaja

TESTISIVU LOPPUU (älä käytä alapuolella olevia linkkejä)