Yhdistyksemme kunniajäseneksi vuonna 1987 kutsuttu pitkäaikainen aktiivijäsenemme, entinen metsänhoitaja Olli Auterinen (1921-2008) teki FOKUS ry:lle testamenttilahjoituksen, jonka avulla tuetaan nuoria, lahjakkaita musiikinopiskelijoita, jotka joutuvat kulkemaan harrastukseensa pitkien matkojen takaa.

Olli Auterinen arvosti nuoria ja toimi työelämässä muun muassa Kirkon Nuorisotyön keskuksen toiminnanjohtajana. Myös yhdistyksemme toimintaan hän toi uutta ja nuorta väkeä. 
 
Olli Auterinen toimi monipuolisesti tieteen ja taiteen saralla ja edisti vuoropuhelua eri näkökulmista. Hän toimi yhdistyksessämme työntekijänä sekä vuosikymmeniä yhdistyksemme aktiivijäsenenä. Hän oli perustajajäsenenä mukana vuonna 1989 alkaneessa ja yhä virkeässä tiedeklubitoiminnassa. 
 
”Auterisen elämän johtolanka oli rakentaa siltoja ja edistää rehellistä vuoropuhelua”, piispa Irja Askola totesi Olli Auterisesta Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan muistokirjoituksessa. Kulttuuri- ja Uskontofoorumi FOKUS ryn keskeinen tehtävä on rakentaa siltoja ja edistää avointa vuoropuhelua kulttuurien ja uskontojen kesken.

Lisätietoja:

Irja Askolan kirjoittama muistokirjoitus Olli Auterisesta: http://www.hs.fi/muistot/a1364352924583
Jaakko Rusama: Kulttuuri- ja Uskontofoorumi FOKUS ry:n (aiemmin Kristillinen kulttuuriliitto, KKL) historiikki: Taistelu kulttuurista – Puoli vuosisataa kristillistä kulttuuritoimintaa, 2007.