TESTISIVU ALKAA (älä käytä yläpalkkeja)

Kouluille ja varhaiskasvatukseen suunnattu Dialogitaitajat auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja. Dialogi kulttuurisista ja katsomuksellisista kysymyksistä on välttämätöntä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden rakentamiseksi. Se on myös keskeinen tavoite varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Dialogitaitajat ehkäisee polarisaatiota tukemalla dialogitaitojen oppimista sekä vahvistamalla kulttuurista ja katsomuksellista osaamista.  

Näin voit osallistua Dialogitaitajiin

Tähän tiivistetysti tietoa siitä, kuinka Dialogitaitajiin voi osallistua ja mitä verkkosivuilta löytyy.

Lisätietoa dialogitaidoista

Tähän tuotetaan taustamateriaaleja dialogitaidoista, tärkeistä käsitteistä sekä muista dialogitaitoihin liittyvistä asioista.

Tukimateriaaleja kasvattajille ja huoltajille

Tähän tuotetaan tukimateriaaleja kasvattajille ja huoltajille.

TESTISIVU LOPPUU (älä käytä alapuolella olevia linkkejä)