Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n työryhmät suunnittelevat, tukevat ja toteuttavat yhdistyksen toimintaa.

Kasvatustyöryhmä koostuu eri katsomuksia edustavista kasvatuksen asiantuntijoista, kouluttajista ja kehittäjistä. Ryhmän tarkoituksena on kehittää ja tukea kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatusta sekä toimia yhdistyksen asiantuntijaelimenä pedagogiikkaa ja kasvatusalan ammattilaisia koskevissa kysymyksissä.

Kasvatustyöryhmä tuottaa materiaaleja sekä järjestää koulutuksia. Kuvassa vasemmalta oikealle Ilkka Tahvanainen, Sari Hajar Sorsa, Elise Liikala, Anuleena Kimanen ja Osmo Vartiainen Yhteisymmärrysviikon pedagogisessa iltapäivässä

Puheenjohtaja: Sari Hajar Sorsa (luokanopettaja ja islamin uskonnonopettaja) (hajar.sorsa[at]gmail.com)

Jäsenet:
Vesa Soikkeli (ev. lut. uskonnonopettaja),
Ilkka Tahvanainen (asiantuntija, Kirkkohallitus)
Erwin Woitsch (luokanopettaja, ortodoksisen uskonnon opettaja)
Osmo Vartiainen (Katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan opetusosasto)
Jani Tiirikainen (filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, FETO ry)
Pekka Iivonen (Fokus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja)

Taidetyöryhmän tehtävinä ovat niin itsenäinen taiteellinen toiminta ja sen suunnittelu, kuten myös muu FOKUS ry:n toiminta-alueita tukevan yhteistoiminnan rakentaminen.

Kuvassa vasemmalta oikealle taidetyöryhmän puheenjohtaja Matti Turunen, Burhan Hamdon, Mouafak Barafi ja Eva Jacob.

Puheenjohtaja: Matti Turunen (oopperalaulaja, Suomen kansallisooppera) matti.turunen.82@gmail.com

Jäsenet:

Kristiina Virtanen (kirkkomusiikin opiskelija, Kuopio)
Raija Urama (FOKUS ry:n hallituksen jäsen, pedagogi)
Raisa Lindroos (Trapesa)
Laura Iivonen-Mellais (varhaiskasvattaja, orkesterimuusikko)
Aurora Reunanen (oopperalaulaja, pedagogi)
Osmo Vartiainen (Katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan opetusosasto).

Sisältöä tulossa!

Ohjausryhmä suunnittelee YK:n yhteisymmärrysviikon tapahtumia, osallistuu tapahtumien järjestämiseen sekä tukee viikon viestintää ja visuaalista suunnittelua.

Puheenjohtaja: Marja Pentikäinen (Fokus ry:n hallituksen pj)
Sihteeri: Marja Laine (Fokus ry:n toiminnanjohtaja)
Jäsenet:
Minna Saarnivaara (Vantaan seurakuntayhtymä, kansainvälinen työ)
Natasha Vaalgamaa (Helsingin hiippakunta)
Muttaqi Khan (Nuoret Muslimit)
Pia Jardi (SINE)
Nora Repo-Saeed (Helsingin seurakuntayhtymä)
Anuleena Kimanen (Fokus ry:n kasvatustyöryhmä ja Helsingin yliopisto)
Katri Jussila (SKY)
Inka Nokso-Koivisto ja Katri Kuusikallio (USKOT-foorumi)
Elina Hellqvist (Kirkkohallitus)
Matti Turunen (Fokus ry:n taidetyöryhmä)
Melody Karvonen (Suomen bahá’í-yhdistys)
Esa Ylikoski (Vapaa-ajattelijain liitto ry)
Irma Peiponen (Humanistiliitto)
Katariina Krabbe (Lehto- Suomen luonnonuskontojen yhdistys ry)
Mari-Anna Auvinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto)
Ilkka Aura (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko Suomessa)
Reijo Räisänen ja Heidi Zitting (Tapiolan seurakunta)
Kalervo Aromäki (Adventtikirkko / SVKN Suomen vapaakirkollinen neuvosto)
Irma Rinne (Suomen Buddhalainen Unioni).

Ryhmän tehtävänä on tukea yhdistyksen toiminnanjohtajaa hänen työssään. Ryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Marja Pentikäinen, varapuheenjohtajat Kati Mikkola ja Pekka Iivonen sekä toiminnanjohtaja Marja Laine.

Yhdistyksen kansainvälisen työn ryhmä aloittaa toimintansa toimikaudella 2020. Ryhmän tarkoituksena on tutustua dialogityön kansainvälisiin malleihin sekä seurata kansainvälisen dialogikasvatuksen kenttää ja tuoda näin yhdistyksen toimintaan uusia malleja sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kansainvälisesti.

Ryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Tuija Samila.