Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n toiminnan tarkoituksena on rakentaa siltoja eri toimijoiden välille ja edistää vuoropuhelua. Järjestämme muun muassa asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia, osallistumme hankkeisiin.

Toimintaamme kuuluu muun muassa:

 • Kulttuuri-, katsomus- ja uskontodialogia edistävien tapahtumien tuottaminen sekä kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen sekä toimiminen useissa asiantuntijaverkostoissa
 • Dialogikasvastus -verkkoportaalin ylläpito
 • YK:n uskontojen ja katsomusten Yhteisymmärrysviikon koordinoiminen
 • Juhlakalenterin tuottaminen
 • Olli Auterisen rahaston toiminta

Toimintamme tukena ovat työryhmät, joihin pääset tutustumaan täällä.

Käynnissä olevista hankkeistamme ja ajankohtaisista tapahtumista voit lukea dialogikasvatuksen portaalista!

Tutustu toimintaamme tarkemmin:

Dialogikasvatus -verkkoportaali on tuotettu Helsingin yliopiston, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO-professuurin yhteistyössä tehdyssä Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

KUPERA muodostuu kahdesta osa-hankkeesta: arviointi- ja tutkimushankkeessa ja materiaalihankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. Dialogikasvatus -verkkoportaaliin on kerätty kasvatusmateriaalia sekä infoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen sekä myös uskonto- ja katsomusdialogiin liittyen.


Koordinoimme Suomessa vuosittain järjestettävää kansainvälistä YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa.

Lisää tietoa saat Yhteisymmärrysviikon sivuilta!


Tuotamme yhdessä Ad Astran kanssa Juhlakalenteria, johon on koottu eri uskonto- ja katsomusperinteiden juhlaperinteitä, kansallisia ja kulttuurisia juhlapäiviä sekä muita tärkeitä päiviä kuten YK:n päivä sekä Lapsen oikeuksien päivä.

Kulttuuristen ja kansallisten juhlapäivien valinnassa on huomioitu maamme eri kulttuurisia vähemmistöjä. Uskonnollisista juhlista kalenteriin on valittu viiden Helsingin kouluissa opetettavan uskonnon (kristinusko, islam, juutalaisuus, buddhalaisuus, hindulaisuus ja krishna-tietoisuus) juhlia.


FOKUS ry tekee yhteistyötä kulttuuri-, uskonto-, ja katsomusdialogitoimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat:

 • eri uskontojen ja katsomusten yhteisöt ja järjestöt
 • valtakunnalliset kulttuuritoimijat
 • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 • viranomaistahot ja ministeriöt
 • kansainväliset katsomus- ja uskontodialogitoimijat

FOKUS ry on jäsen seuraavissa:

 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto, jossa edustajina toimivat Marja Laine (yhteiskunnallisten asioiden jaosto), Teemu Toivonen (paikallisekumeeninen jaosto), Pekka Iivonen (kasvatusasioiden jaosto), Nina Maskulinen (yhdenvertaisuusjaosto),
  Nora Repo-Saeed (suomenruotsalaisen ekumenian jaosto)
 • Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto
 • Fingo
 • MoniHeli ry
 • Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
 • Piispankokouksen uskontojen kohtaamisen toimikunta
 • Katsomusopettajan taidot 21. vuosisadalle hanke
 • Katsomuskasvatuksen symposium 2020 ohjausryhmä
 • UNESCO professorin (Arto Kallioniemi) yhteistyöryhmä
 • Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet -verkosto

Yhdistys ylläpitää Olli Auterisen rahastoa. Rahaston avulla tuemme nuoria, lahjakkaita musiikiniopiskelijoita, jotka joutuvat kulkemaan harrastukseensa pitkien matkojen takaa.