Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n toiminnan tarkoituksena on rakentaa siltoja eri toimijoiden välille ja edistää vuoropuhelua. Järjestämme muun muassa asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Toimintaamme kuuluu

 • Kulttuuri-, katsomus- ja uskontodialogia edistävien tapahtumien tuottaminen
 • Kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen sekä toimiminen useissa asiantuntijaverkostoissa
 • Dialogikasvastus -verkkoportaalin ylläpito
 • YK:n uskontojen ja katsomusten Yhteisymmärrysviikon koordinoiminen
 • Juhlakalenterin tuottaminen
 • Olli Auterisen rahaston toiminta

Toimintamme kulmakivi ovat pääosin vapaaehtoisvoimin toimivat työryhmät. Työryhmät tuottavat tapahtumia, koulutuksia ja kasvatusmateriaaleja sekä ovat mukana yhdistyksen hanketoiminnassa.

Käynnissä olevista hankkeistamme ja ajankohtaisista tapahtumista voit lukea dialogikasvatuksen portaalista.

Tutustu toimintaamme tarkemmin:

Yhdistyksen ylläpitämä Dialogikasvatus.fi -verkkoportaali on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja Opetushallituksen rahoittamana.

Dialogikasvatuksen verkkoportaalista löydät materiaalipankin sekä tietoa ajankohtaisista koulutuksista sekä muista tapahtumista.


Koordinoimme Suomessa vuosittain järjestettävää kansainvälistä YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa.

Lisää tietoa saat Yhteisymmärrysviikon sivuilta!


Tuotamme yhdessä Ad Astran kanssa juhlakalenteria, johon on koottu eri uskonto- ja katsomusperinteiden juhlaperinteitä, kansallisia ja kulttuurisia juhlapäiviä sekä muita tärkeitä päiviä kuten YK:n päivä sekä Lapsen oikeuksien päivä.

Kalenterista löydät myös kasvatusmateriaaleja.


FOKUS ry tekee yhteistyötä kulttuuri-, uskonto-, ja katsomusdialogitoimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat:

 • eri uskontojen ja katsomusten yhteisöt ja järjestöt
 • valtakunnalliset kulttuuritoimijat
 • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 • viranomaistahot ja ministeriöt
 • kansainväliset katsomus- ja uskontodialogitoimijat

FOKUS ry on jäsen seuraavissa:

 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto, jossa edustajina toimivat Teemu Toivonen (paikallisekumeeninen jaosto), Pekka Iivonen (kasvatusasioiden jaosto),
  Nora Repo-Saeed (suomenruotsalaisen ekumenian jaosto) ja Marja Laine (yhteiskunnallisten asioiden jaosto)
 • Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto ja ohjausryhmä
 • Fingo
 • MoniHeli ry
 • Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
 • Piispankokouksen uskontojen kohtaamisen toimikunta
 • Katsomusopettajan taidot 21. vuosisadalle hanke
 • Katsomuskasvatuksen symposium 2020 ohjausryhmä ja julkaisun toimituskunta
 • UNESCO professorin (Arto Kallioniemi) yhteistyöryhmä
 • Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet -verkosto

Yhdistys ylläpitää Olli Auterisen rahastoa. Rahaston avulla tuemme nuoria, lahjakkaita musiikiniopiskelijoita, jotka joutuvat kulkemaan harrastukseensa pitkien matkojen takaa.