Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n toiminnan tarkoituksena on rakentaa siltoja eri toimijoiden välille ja edistää vuoropuhelua. Järjestämme muun muassa asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Toimintaamme kuuluu:

 • Kulttuuri-, katsomus- ja uskontodialogia edistävien tapahtumien tuottaminen
 • Kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen sekä toimiminen useissa asiantuntijaverkostoissa
 • Dialogikasvastus -verkkoportaalin ylläpito
 • YK:n uskontojen ja katsomusten Yhteisymmärrysviikon koordinoiminen
 • Juhlakalenterin tuottaminen
 • Olli Auterisen rahaston toiminta

Toimintamme kulmakivi ovat pääosin vapaaehtoisvoimin toimivat työryhmät. Työryhmät tuottavat tapahtumia, koulutuksia ja kasvatusmateriaaleja sekä ovat mukana yhdistyksen hanketoiminnassa.

Käynnissä olevista hankkeistamme ja ajankohtaisista tapahtumista voit lukea dialogikasvatuksen portaalista.

FOKUS ry tekee yhteistyötä kulttuuri-, uskonto-, ja katsomusdialogitoimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat:

 • eri uskontojen ja katsomusten yhteisöt ja järjestöt
 • valtakunnalliset kulttuuritoimijat
 • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 • viranomaistahot ja ministeriöt
 • kansainväliset katsomus- ja uskontodialogitoimijat

FOKUS ry on jäsen seuraavissa:

Kiinnostuitko?

FOKUS ry:n toimintaan voi tulla mukaan ja sitä voi tukea monella tapaa, kuten liittymällä jäseneksi, lähtemällä vapaaehtoiseksi, lahjoittamalla tai tilaamalla uutiskirje.

Tutustu toimintaamme tarkemmin:

Yhdistyksen ylläpitämä Dialogikasvatus.fi -verkkoportaali on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja Opetushallituksen rahoittamana.

Dialogikasvatuksen verkkoportaalista löydät materiaalipankin sekä tietoa ajankohtaisista koulutuksista sekä muista tapahtumista.


Koordinoimme Suomessa vuosittain järjestettävää kansainvälistä YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa.

Lisää tietoa saat Yhteisymmärrysviikon sivuilta!


Koordinoimme Dialogitaitajat -kampanjaa. Kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja materiaalien ja koulutuksien muodossa.

Lisää tietoa saat Dialogitaitajien verkkosivuilta.

Dialogitaitajat -logo.


Tuotamme yhdessä Ad Astran kanssa juhlakalenteria, johon on koottu eri uskonto- ja katsomusperinteiden juhlaperinteitä, kansallisia ja kulttuurisia juhlapäiviä sekä muita tärkeitä päiviä kuten YK:n päivä sekä Lapsen oikeuksien päivä.

Kalenterista löydät myös kasvatusmateriaaleja.


Yhdistys ylläpitää Olli Auterisen rahastoa. Rahaston avulla tuemme nuoria, lahjakkaita musiikiniopiskelijoita, jotka joutuvat kulkemaan harrastukseensa pitkien matkojen takaa.