Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy ammatillisissa oppilaitoksissa, Helsinki

21.01.2020 - 11.03.2020

Väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvät ilmiöt tulevat osaksi oppilaitosten arkea monin eri tavoin muun muassa median, uutisoinnin, oppijoiden kommenttien, kokemusten ja/tai toiminnan kautta. Merkkejä polarisaatiosta, vihapuheesta ja väkivaltaistuneista asenteista on havaittu myös suomalaisissa oppilaitoksissa. Tässä koulutuksessa keskitytään väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin ilmiönä sekä aiheen käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn liittyviin pedagogisiin ja didaktisiin työkaluihin. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä, se on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.