Päiväkodin monet katsomukset, Pori, UUSI AIKA: syksy 2020

Varhaiskasvatuksen tulee tarjota kaikille lapsille mahdollisuus tutustua omaan ja lapsiryhmän muiden lasten uskontoihin ja katsomuksiin. Katsomuskasvatus liittyy lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja identiteetin rakentumiseen. Päiväkodin monet katsomukset -koulutus tarjoaa päiväkotien henkilöstölle tietoa ja valmiuksia toteuttaa monikatsomuksellista pedagogiikkaa. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja kokeillaan oman lapsiryhmän kanssa hyödynnettäviä menetelmiä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Koulutus vahvistaa kasvattajien katsomustietoisuutta ja lisää kykyä huomioida katsomukset osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.